Werkwijze

Te beginnen met een vrijblijvend gesprek.

Fase 1: Schets ontwerp:
- Opdrachtomschrijving.
- Inmeten.
- Ontwerp schetsen: plattegronden, onderzoek naar routing en ruimtelijke schetsen.
- Kostenraming.
- Presentatie.

Fase 2: Definitief ontwerp:
- Uitwerken van schetsontwerp materiaal en kleur voorstellen.
- Plattegronden, doorsneden, detail tekeningen, andere werktekeningen.
- Bestek, begroting en bouwvergunning aanvragen.
- Presentatie.

Fase 3: Offerte fase:
- Offertes aanvragen bij verschillende aannemers en uitvoerders.

Fase 4: Begeleiding van de uitvoering:
- Begeleiding bouwproces: kosten-, kwaliteit- en voortgang bewaken, bouwvergaderingen en oplevering.

*Voor elke fase wordt een schatting van de te verwachte kosten gemaakt.

Algemenevoorwaarden DockZ