Werkwijze

Te beginnen met een vrijblijvend gesprek.

Fase 1: Schets ontwerp:
– Opdrachtomschrijving.
– Inmeten.
– Ontwerp schetsen: plattegronden, onderzoek naar routing en ruimtelijke schetsen.
– Kostenraming.
– Presentatie.

Fase 2: Definitief ontwerp:
– Uitwerken van schetsontwerp materiaal en kleur voorstellen.
– Plattegronden, doorsneden, detail tekeningen, andere werktekeningen.
– Bestek, begroting en bouwvergunning aanvragen.
– Presentatie.

Fase 3: Offerte fase:
– Offertes aanvragen bij verschillende aannemers en uitvoerders.

Fase 4: Begeleiding van de uitvoering:
– Begeleiding bouwproces: kosten-, kwaliteit- en voortgang bewaken, bouwvergaderingen en oplevering.

*Voor elke fase wordt een schatting van de te verwachte kosten gemaakt.

Algemenevoorwaarden DockZ